มะลิ กรุ๊ป มุ่งเป็นหน่ึงในผู้นำการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงสุดของโลก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 - บริษัท มะลิ กรุ๊ป 1962 จำกัด พร้อมรุกตลาดสากล หลังวางรากฐาน ส่งออกแข็งแกร่งแล้วในกลุ่มประเทศ AEC มุ่งขยายจำนวนฐานลูกค้าต่างประเทศจากเดิม 30 ประเทศทั่วโลก โดยเน้นเจาะตลาดกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง หรือ Middle East ปัจจุบันบริษัทฯ พัฒนาโรงงานบนมาตรฐานระดับโลกในทุกขั้นตอน ด้วยพื้นที่ 72 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา