นมตรามะลิทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 50,000 บาท แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เพื่อสร้างโรงเรียนในเขตทุรกันดาร อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับพระราชทานชื่อว่า "โรงเรียนไทยไดอารี่ อินดัสตรี้" ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง